Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Click and register at Eventbrite
View analytic
Friday, April 4 • 10:30 - 11:15
P99 Ytelse: fra myte til realitet

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

I det daglige arbeidet møter jeg av og til utsagn om ytelsen til Oracle databasen som jeg mener må være feil. Da spør jeg meg har de testet dette eller er det noe de tror.
Christian Antognini har skrevet en glimrende bok om ytelse "Troubleshooting Oracle Performance". Jeg vil med dette foredraget fortelle om hvordan man enkelt kan oversette mye av det Christian skriver om til en realitet. I foredraget mitt brukes konkrete eksempler.

Foredragsholdere
avatar for Ingemar Jansson Haverstad

Ingemar Jansson Haverstad

Rådgiver/Databasespesialist, e-vita AS
Ingemar has been working with the Oracle database since version 5. He is one of the few who believes that it is still good to understand the database from the inside. | | He has over the years been teaching almost all Oracle's server courses and is working hard to try to keep up with all the possibilities we have when configuring and fine tune a database.


Friday April 4, 2014 10:30 - 11:15
Auditorium 1 Color Magic