Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Click and register at Eventbrite
View analytic
Thursday, April 3 • 19:00 - 19:30
Generalforsamling 2014

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!


Generalforsamlingen skal bl.a. behandle følgende saker:
1. Godkjennelse av dagsorden og innkallelse.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent.
4. Valg av to personer til undertegning av protokoll.
5. Godkjennelse av representanter og stemmerett.
6. Avgående styres beretning og regnskap for foregående arbeidsår.
7. Revisjonsberetning og godkjennelse av regnskap.
8. Godkjenning av styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for det påbegynte arbeidsår.
9. Valg av leder og øvrige styremedlemmer.
10. Valg av revisor.
11. Valg av tre personer til valgkomité.
12. Eventuelt.


Vi server en velkomstdrink til de som møter opp.

Thursday April 3, 2014 19:00 - 19:30
Auditorium 1 Color Magic