Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Click and register at Eventbrite
View analytic
Friday, April 4 • 18:00 - 18:45
P148 Datakvalitetsverktøy – når trenger vi det, hva bruker vi det til?

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

I dette foredraget vil jeg gå igjennom et Use-Case som illustrerer behovet for spesialiserte datakvalitetsverktøy. Jeg vil demonstrere dette I en live demo ved bruk av Oracle Enterprise Data Quality og Oracle Data Integrator. Det vil vektlegges en drøfting av hvor og når man trenger spesialiserte verktøy og rutiner for datakvailtet.

Foredragsholdere
avatar for Fredrik Hoem Grelland

Fredrik Hoem Grelland

Bicon AS
Fredrik Hoem Grelland er CTO i Bicon AS og arbeider som BI- og datavarehus-konsulent med spesielt forkus på tilrettelegging og tilpasning av en tekniske grunnplattformen for datavarehus- og BI-prosjekter basert på Oracle teknologi.


Friday April 4, 2014 18:00 - 18:45
Congress 1+2 Color Magic