Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Click and register at Eventbrite
View analytic
Thursday, April 3 • 17:00 - 17:45
P98 ElasticSearch - An operations developement war story

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Med dagens krav til høy ytelse, umiddelbar respons og store datamengder strekker dagens søkeverktøy ofte ikke til. I denne presentasjonen vil vi gå igjennom praktiske erfaringer ved bruk av ElasticSearch som et tillegg til relasjonsdatabaser. Her får en et innblikk i utfordringer, smerter og gleder ved implementasjon og bruk av ElasticSearch hos en av våre kunder.

Foredragsholdere
IA

Ingar Abrahamsen

Visma Consulting
Ingar Abrahamsen er utdannet elektroingeniør på HiO og jobber som utvikler hos Visma Consulting. Han har 3 års erfaring fra konsulentbransjen og jobber med distribuerte systemer som håndterer crunching av store datamengder.
HN

Henrik Nordvik

Visma Consulting
Henrik Nordvik tok mastergrad i Datateknikk på NTNU, før han begynte som konsulent i Visma Consulting. Han har jobbet mye med integrering mellom java-applikasjoner og databaser og ytelsesoptimalisering mellom disse.


Thursday April 3, 2014 17:00 - 17:45
Rådhuset