Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Click and register at Eventbrite
View analytic
Friday, April 4 • 09:00 - 09:25
P186 Clean Code - The PL/SQL Edition

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Why
do we always get code that sucks? Do you write code that sucks? I know I
have. I know I still do, but less than before. Learn how to write
better code in just 20 minutes!


Hvorfor
får vi alltid kode som stinker? Skriver du kode som stinker? Det har
jeg gjort, og gjør fortsatt, men mindre nå enn før. Lær å skrive bedre
kode på bare 20 minutter!

Foredragsholdere
avatar for Håvard Kristiansen

Håvard Kristiansen

Konsulent, Bouvet
Håvard har jobbet med Oracle-produkter i 15 år, primært innen fagapplikasjoner og portaler. Han har jobbet både med produkter som Oracle Forms, APEX, ADF, Portal, og ikke minst Oracle database. | | De siste årene har han blitt sykelig opptatt av kravhåndtering, kodekvalitet og utviklingsmetodikk.


Friday April 4, 2014 09:00 - 09:25
Rådhuset