Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Click and register at Eventbrite
View analytic
Friday, April 4 • 10:30 - 11:15
P74 Høytilgjengelighetsløsning = Høy pris! Hmmm, ikke nødvendigvis...

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Keystep erfarer at mange bedrifter i SMB markedet idag, har mange av de samme kravene til oppetid som de store Enterprise bedriftene. Dessverre så har mange av de ett budsjett som ikke gir rom til å kjøpe Enterprise løsninger (standby, replikering osv).

Keystep er norsk Gold Partner for Dbvisit. Dbvisit leverer både standby database og replikering hvor fokus er
kostnadsbesparelse uten at det går utover kvalitet.

Stikkord: RTO/RPO, RAC, Dataguard, Dbvisit standby, Oracle lisensiering

Foredragsholdere
avatar for Staffan Lund

Staffan Lund

Principal Consultant, Keystep
Staffan Lund jobber som sjefskonsulent i Keystep. Ca 20 års erfaring med Oracle. DBA, PL/SQL utvikler og projektleder. Erfaring med Audit Vault, Database Vault, Advanced Security, Data Masking, DataGuard, RAC.
avatar for Petter Minge

Petter Minge

Principal Consultant, Keystep
Petter Minge er en av gründerene i Keystep og jobber som sjefskonsulent og Oracle faggruppe ansvarlig. Ca 15 års erfaring med Oracle sine produkter. Primær teknisk kompetanse er dba relaterte oppgaver (tuning, backup/restore osv), Dataguard, RAC, Goldengate. Lang erfaring som rådgiver og teknisk prosjektleder.


Friday April 4, 2014 10:30 - 11:15
Parliament Color Magic