Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Click and register at Eventbrite
View analytic
Thursday, April 3 • 16:00 - 16:45
P142 Oracle GoldenGate 12c i et ETL-perspektiv

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Foredraget vil gi en innføring i hvordan Oracle GoldenGate bør brukes i ETL-sammenheng. Gjennom live demo og erfaringer fra det virkelige liv, vil foredragsholderen vise hvordan man konfigurerer verktøyet, hva verktøyet er godt egnet til og hva man heller bør løse på andre måter.

I tillegg til en generell innføring, vil foredraget også fokusere på de viktigste nyhetene i GoldenGate 12c, deriblant tettere integrering med Oracle Data Integrator 12c

Foredragsholdere
avatar for Helge Flatgård

Helge Flatgård

Bicon AS
Helge Flatgård er konsulent i Bicon AS, og jobber primært som datavarehusutvikler, teknisk arkitekt og databaseadministrator. Han har jobbet med Oracleprodukter side 2001, og har de siste årene jobbe primært med Oracle Warehouse Builder, Oracle Data Integrator og Oracle GoldenGate


Thursday April 3, 2014 16:00 - 16:45
Auditorium 2 Color Magic